İmam Muhammed Bakır

İmam Muhammed lakabı Bakır'dır. Bakır ilimieri yarıp açan anlamına gelir.

Dördüncü İmam Zeynel Abidin'nin oğludur. Hicretin 57. yılında (676) dünyaya gelmiştir. Babasından sonra imamet makamına gelmiştir. 733 ya da 735. yılında Emevi halifesi Hişam'ın kardeşi oğlu İbrahim Velid'in vasıtasıyla zehirletilerek şehit edilmiştir.

Beşinci İmamın devrinde bir yandan Ümeyye oğullarının zulümleri, İslam topraklarının her bir köşesinde çeşitli kıyımlara ve savaşlara neden olmuştur.

Diğer taraftan da Ümeyye oğullarının kendi aralarında çeşitli siyasal anlaşmazlıklar meydana geldiği için, bunlar iktidar kavgasıyla boğuşurken Ehl-i Beyt'e kast etmekten - biraz da olsa gecikmişlerdir…

Kerbela’da işlenen katliam ve orada Ehl-i Beyt'e yapılan bu zulüm dördüncü İmam Zeynel Abidin tarafından bendelerine anlatılarak daha geniş çevrelercede büyük bir sempati toplamıştır. İmam Muhammed Bakır da bu gelişmeden yararlanarak, insanlara Ehl-i Beyt'i sevdirmiş ve insanları, hor gören, zulmeden, bir düşüncenin hiç bir zaman halk tarafından kabul edilemiyeceğini halka anlatarak, Ehl-i Beyt düşüncelerini her platformda anlatmaya çalışmıştır.

Sözleri çağının bilginleri arasında bir kanıt niteliği taşıyan ve bilge kişiliğiyle tanınan İmam Muhammed Bakır, Hümanist bir kişiliğe sahipti.

İmam Hüseyin'in Kerbela'da mazlum olarak şehid olmasından sonra, Emevi zulmüne karşı Küfe'de isyan bayrağını açanlardan biri de İmam Muhammed Bakır'ın kardeşi İmam Zeyd 'tir (ölümü: Küfe, 740).

İmam Bakır'ın ısrarlı engellerine ve izin vermemesine rağmen, İmam Hüseyin'in katledilişinin öcünü almak üzere; İmam Zeynel Abidin'nin oğlu Zeyd öfke ile isyan haline gelen topluma önderlik yapmaya kalkışınca... yakalanıp öldürülüyor... cesedi çırılçıplak 5 ay asılı bırakılıyor!...

Beş yıl sonra Zeyd'in oğlu Gürcan da aynı biçimde maalesef babasının akibetine uğruyor!...

Bu Emevi soyunun saltanatı... toplam 89 yıl (661-750 yılına kadar Emevi Saltanatı süresince) devam etmiştir. Abbasi ve Selçuklular döneminde de aynı zihniyet ve zulümler yine devam etmiştir!... Bildiğimiz gibi, Osmanlı Devletinin Padişahlık saltanatıyla Emevi dönemindeki saltanat için uygulanan barbarlık, sonuç itibarıya yine aynı değil midir? iktidar olma uğruna yapılası bütün insanlık dışı ihanetler, tıpkı önceki orta çağ rejiminin anlayışının devamı gibidir! Osmanlı'da sadece isimler farklıydı. Osmanlı Hükümdan, önce Padişahtı, sonra Sultan'lık da eklenince; Halife Yavuz Sultan daha da azgınlaşarak padişahlığını Alevileri toptan katlederek sürdürdü ve gelecek veliahtlarına da kanlı siyasal ünvanını miras olarak devretti!...

Zeynel'in canına kıldılar cefa

Muhammed Bakır 'dır sırrı Murtaza

İmam Cafer Kazim Musa'yı Rıza

Bizi dergahmdan mahrum eyleme

 

- Derviş Mehmed -

 

 

copyright 2013.AVF Alevi Vakıfları Federasyonu. | literalwebdizayn

Paristan Bayan Giyim

Elazığ Oto Kiralama