Alevi İslam İnancı ve Auiçen Ocağı Soy Seceresi

ALEVİ İSLAM İNANCI VE AUİÇEN OCAĞI SOY SECERESİ

NİYAZİ BOZDOĞAN

(DEDE)

Ağuiçen'in  doğum  ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmiyor. Asıl adı Seyyid Temiz'dir. Ağuiçen, 1221 Moğol işgalinden sonra  Anadolu’ya  göç edenlerdendir.  Ağuiçen'in dedesi Seyyid Lokman Perende'dir. 1221  veya  1222  tarihlerinde  Erdebil'de  vefat ettikten sonra onun torunları  Anadolu'ya  göç ettiler. Saltuklu ulularının  anlattıklarına  göre Karadonlu Can Baba da Seyyid Temiz'in  kardeşidir. Seyyid Temiz (Ağuçan), kardeşi Seyyid Can'la birlikte gelip Elazığ'ın Sün Köyü’ne yerleşti. Onların soyağaçları, Ebu’l Vefa kanalıyla  İmam Zeynelabidin'e ulaşır. Anlatılanlara ve eldeki verilere göre,  yerleştikleri  bu bölgenin  beyleri, onları sınamak için  kendilerine bir fincan  ağı (zehir) sunar. Seyyid Temiz; ağıyı içip bir damlasını  harcamadan, parmağından gerisin geri fincana akıtır. Küçük kardeşi Seyyid  Can da  ağıyı içip topuğundan gerisin geri fincana akıtır. Ondan sonra  bu kardeşler ve soylarına "Ağuiçenler" ya da  "Ağuçanlar"  denmiştir.

Ağuiçen kardeşler,  Baba İshak İsyanı’na katıldılar.

Bu kardeşlerden Seyyid Can, 1246'dan sonra (muhtemelen Hacı Bektaş ile birlikte)  Sulucakarahöyük'e gitti.  Seyyid Temiz'in dört oğlu oldu.  Koca Seyyid, Köse Seyyid,  Mir Seyyid, ve Seyyid Mençek.  Koca Seyyid, Elazığ’ın Sün Köyü’nde yatmaktadır. Koca Seyyid'in soyu, Elazığ Sün Köyü, Erzincan Ardos ve Erzincan-Ilıç-Nordan  Köyü'ne yerleşti. Bir kol da Molla İbrahim'in evlatlarından, Güzel ve Hasan Arslanoğlu adıyla Amasya’nın Göynücek ilçesinin Tencirli Köyü’ne geldi. Seyyid  Temiz' in diğer çocukları,  Köse Seyyid, Mir Seyyid, ve Seyyid Mençek, Çemişkezek Ulukale Köyü'ne  yerleştiler. Seyyid Mençek'in bir kolu Çorum'a ve Tencirli Köyü’ne geldi. Söylencelere göre Köse Seyyid Ulukale Köyü’nde çobanlık yaparken, Ulukaleliler yol açmak için büyük bir kaya ile uğraşmaktadır. Çoban oradan geçerken, oradakiler ona takılır. “Çoban; senin ulu bir soydan geldiğini söylerler, haydi kerametini göster de  bu taşı yuvarla” derler. Çoban da gelip kayanın bir tarafından tutar; “Ya Hızır!” deyip taşı yuvarlar. Ulukaleliler şaşırır. Kimileri,  “Bu evliyadır”; kimileri, “Ermiştir” veya “Derviştir”  der.  Ağuiçen'li Çoban olan Köse Seyyid, Ulukale'nin başındaki  Sekel Yaylası’nı  geçip Kozuk Yaylası’nın başına gelir. Orada dinlenmek için uzanıp yattığında olduğu yerde Hakk’a  yürümüştür.

Çemişkezek  13. yüzyıl sonlarında Saltukluların eline geçti. Saltuklular burada Melkişan Beyliği'ni kurdular (“Saltuklular” adlı kitaba bakınız). Ulukale, Çemişkezek'in bağ bahçesi çok olan güzel bir köyüdür. İşte bu sıralarda  Seyyid Temiz’in oğulları Köse Seyyid, Mir Seyyid ve Seyyid Mençek, Dersim'e göçüp  Ulukale Köyü’ne yerleşirler.  Köse Seyyid;  köyün kuzeyinde bulunan Karpan Dağı’ndaki Sekel Yaylası veya ona bitişik olan kuzeyindeki Kozuk Yaylası'nda iken Hakk’a yürür. Mekânı Kozuk Yaylası’nın başındadır. Daha sonra, kardeşi Mir Seyyid de orada Hakk’a yürümüş, mekânı da orada kurulmuştur.

Orası Ağuiçen Yatırı olarak bilinir.Yakın tarihe dek, oralara yaylaya çıkanlar tarafından ziyaret edilip üzerinde kurbanlar kesilirdi.

Daha sonra, Seyyid Mençek Hozat'ın Karabakır (Bargini) Köyü'ne yerleşti. Ağuiçen'in oğlu Seyyid  Mençek'in Karabakır Köyü'ndeki türbesi, hâlâ yöre halkı tarafından  önemli bir ziyaretgâh olarak görülüp ziyaret edilmekte ve üzerinde kurbanlar kesilip mumlar yakılmaktadır. Ağuiçen ve Saltuk ulularının  nesilden nesile aktardıkları kadarıyla, Ağuiçenler, Seyyid Lokman aracılığı ile Seyyid Ebu’l Vefa'ya, Seyyid Ebu’l Vefa aracılığı ile de  İmam Zeynelabidin'e ulaşır. 

 

http://cerkezkoyhacibektasveli.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=120%3Aau-cen-oca&catid=17%3Aocaklar&Itemid=20&lang=tr

Alıntıdır

 

copyright 2013.AVF Alevi Vakıfları Federasyonu. | literalwebdizayn

Paristan Bayan Giyim

Elazığ Oto Kiralama