ALEVİ VAKIFLARI FEDERASYONU

Alevi İslam İnancı ile öğretisini; din, dil, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın çağdaş bir dünya görüşüyle evrensel boyutta tanıtmayı ve yaşatmayı ilkeedinmek; hak aşkına hizmet, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma anlayışını sosyal yaşama geçirebilmek amacıyla ALEVİ VAKIFLARI FEDERASYONU kurulmuştur.

T.C. anayasında ve İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri içeren uluslararası antlaşmalarda hedeflenen sosyal, hukuk, laik, demokratik cumhuriyet ilkelerinin toplumca benimsenmesini; aklın ve inancın bağnazlıktan kurtarılmasını sağlamak için çaba göstermek.

Bu doğrultuda Alevi kuruluşları ve aynı değer ve düşünceleri paylaşan diğer kuruluşlar arasında eşgüdümü ve dayanışmayı sağlamak.

copyright 2013.AVF Alevi Vakıfları Federasyonu. | literalwebdizayn

Paristan Bayan Giyim

Elazığ Oto Kiralama