ŞAHI MERDAN HZ. ALİ (598-661)

Alevî Bektaşî yolunun en temel şahsiyetidir. Hz. Muhammed’in çok sevdiği amcası Ebu Talib’in oğlu, damadı ve Oniki imamların birincisidir. Ayrıca dördüncü halifedir. Yaşamı boyunca Peygamber ile birlikte olmuş ve bütün savaşlara katılmıştır. Kahramanlıkları destanlara konu olmuştur. Şah-ı Merdan, Allah’ın Arslanı gibi adlarla da anılan Hz. Ali ilk müslüman olan kişidir.
 
Peygamber Veda Haccı’nda kendisinden sonra Müslümanlara önder olarak Hz. Ali’yi tayin etmiştir. Ayrıca Peygamberin Hakka yürümeden önceki vasiyetname yazma isteği de yerine getirilmemiştir. Bütün bunlar Alevîlerce Hz. Ali’nin onun yerine geçeceğinin bir kanıtı olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen ortaya çıkan siyasi mücadelelerle İslam dünyası giderek karışmış ve o istemeyerek de olsa dördüncü halife olmuştur. Halifelik dönemi iç karışıklıklarla ve savaşlarla geçti. Özellikle güçlenen Şam Valisi Muaviye’nin siyasi ihtirasları sonucunda İslam dünyası Hariciler, Muaviye yandaşları ve Hz. Ali yandaşları olmak üzere üçe bölünmüştür.  Hz. Ali, 22 Ocak 661 günü Haricilerden İbni Mülcem’in saldırısına uğramış ve 24 Ocak günü de Hakk’a yürümüştür. İslam dünyasındaki tarikatların çoğu soy kütüklerini Hz. Ali’den başlatır. Alevî din öderleri de ya soy ya da yol bakımından kendilerini Hz. Ali’ye bağlarlar.
 
Dürüstlük, kahramanlık sembolü olmasının yanı sıra, dinsel konularda çok bilgili olan Hz. Ali, çok güçlü bir konuşmacı idi. Onun konuşma, mektup ve özdeyişleri Nehc’ül Belaga adlı kitapta toplanmıştır. Alevî Bektaşî geleneksel kitapları ve deyişlerinde Hak ve Muhammed olguları ile birlikte en fazla işlenen şahsiyet Hz. Ali’dir. Alevîlerce, Hz. Ali’nin doğum günü olarak kabul edilen 21 Mart, Sultan Nevruz olarak adlandırılır ve ibadetlerle, törenlerle anılır.
Doç. Dr. Ali YAMAN

copyright 2013.AVF Alevi Vakıfları Federasyonu. | literalwebdizayn

Paristan Bayan Giyim

Elazığ Oto Kiralama