İmam Cafer-i Sadık

6. İMAM CAFER-İ SADIK (23 Mayıs 699 - 22 Ocak 766)
 
Zamanındaki ünlü bilgin ve fıkıh âlimleri Hz.İmâm Cafer-i Sâdık’tan faydalanmışlardır. İnançlarında, hükümlerinde ayrılık olmakla beraber, tutarları dört bini bulan bilgin, Hz.İmâm Cafer-i Sâdık’tan rivâyette bulunmuş, hadîs ashâbı çevrelerinde toplanmışlar ve kendilerinden hadîs rivâyet etmişler, faydalanmışlardır.
Hz.İmâm Cafer-i Sâdık; tefsire, kelâma, fıkıha, fıkıh usûlüne v.s ’ye dair birçok sorulara cevap vermiştir. Hz.İmâm, tefsire ayrıca büyük bir ehemmiyet vermiş, kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla da bu bilgisini etrafındakilere yaymıştır. Hz.İmâm Cafer-i Sâdık; filozoflara, maddecilere, sertlikle değil; akli delillerle ve hoş bir sûretle karşı durmuşlar, akli delilleri nakli delillerle telif etmişler, böylece de dini gerçekleri izhâr eylemişlerdir.
Hz.İmâm Cafer-i Sâdık’ın bu konularda yazmış oldukları 15 adet çok değerli eserleri, kitapları vardır. Hz.İmâm Cafer-i Sâdık, bu sorulara verdikleri cevaplarla, telifleriyle çevrelerinde toplananlarla ve kendilerinden faydalananlarla gerçekten de bir medrese kurmuşlardı. Bu medrese; babalarının, atalarının ve Hz.Resûl-ü Ekrem’in medresesidir ve Hicret yurdu olan Medine-i Münevvere’de, Mescid-i Nebevî’de kurulmuştur.
Hz.İmâm Cafer-i  Sâdık’ın bu medresesinde tefsire, hadîs’e, fıkıha, bunların usulüne, cedele, mantıka, kelâma, ricâle, felsefeye ait bilgileri tahsil ve tahlil edenler, İslâm ülkesinin her yanına dağılmışlar, bilgilerini İslâm âlemine yaymışlardır. Hz.İmâm Cafer-i Sâdık aynı zamanda bilginin yazılmasına, telifin çoğalmasına da ehemmiyet vermiş, ashâbını da bu yola sevk etmişti. Onlara; “Yazın, yazmadıkça aklınızda kalmaz” diye rivayet ederdi. 
 
İmam Cafer-i Sadık’ın medresesinde yetişen öğrencilerden Ebu Hanife kendisine derin bir bağlılık hissetmesine rağmen, Ebu Hanife’ye zorla, Ehli Sünnet’i yorumlayan bir mezhep kurdurulduğu ifade edilmektedir. Ebu Hanife gibi bir bilginin, aynı zamanda hocası da olan İmam Cafer-i Sadık’ın imamlığını bile bile, gönül rızası ile bir mezhep kurabileceği zaten düşünülemez.
 
‘Buyruk’ adlı eseri, Alevî inancının en önemli yazılı kaynaklarından biridir. Bu eserde, Alevîliğin nasıl bir yol olduğu, nasıl sürüldüğü, ‘Dede – Talip İlişkisi’ gibi konulara açıklık getirilmektedir.

copyright 2013.AVF Alevi Vakıfları Federasyonu. | literalwebdizayn

Paristan Bayan Giyim

Elazığ Oto Kiralama