Hz. Hatice

Peygamberimizin Biricik Eşi: Hz. Hatice
 
Hz. Hatice’tül Kübra, Hz. Muhammed'in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan ilk hanımıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Milâdi 555. yılında olabileceği söylenmektedir.
O, Arapların Kureyş kavminin Hâşimiler boyundan ve Hâşimler boyununda, en asîl, pak ailelerinden idi. Babası Huveylid, annesi Fâtıma'dır. Hâşimi hanımlarından olan Hz.Hatice, çok zengin ve ticaretle uğraşmaktaydı. Hz. Muhammet’le de beraber ticaret yapıyorlardı. Hz. Hatice, anne ve baba tarafından Hz. Muhammet’e akraba oluyordu. İlk erkek çocuklarının adı Kâsım’dır. İkinci erkek çocukları Abdullah’tır.  Üçüncü erkek çocukları ise Tayyip’tir. Kâsım ile Abdullah arasında Zeyneb, Rûkiye, Fâtıma ve Ümmü Gülsüm adlı kızları dünyaya gelmişlerdir.
 
Hz. Hatice, Hz.Muhammed’e, Peygamberliğinden evvel son derece saygı gösterip onu mutlu ettiği gibi, Peygamberliği döneminde de, kadınlardan ona ilk inanan kişi olmuştur.
Hz.Muhammed’e ilk vahiy geldiğinde; tarife sığmaz bir heyecan içinde evine ulaştığında, bütün vücuduna bir titreme gelmişti. Hz.Hatice’ye; “Beni örtün” dedi ve yattı. Önemli bir şey olduğunu anlayan Hz.Hatice hiçbir şey sormadan, evde bulunan örtülerle üzerini örttü. Bir müddet sonra kendilerine gelen Hz. Muhammed, olayı ilk olarak Hz.Hatice’ye anlattı. Hz.Hatice:
“Allah” dedi; “Sana kötülük vermez; sen yakınlarını unutmazsın, emanete hıyanet etmezsin, yoksulları gözetirsin, konukları ağırlarsın. Allah sana hayır ihsân eder.”
Hz.Hatice, Hz.Peygamber’e dâimâ destek oldu, ona moral verdi, son derece güzel davranış ve sözleri ile, onun başarılarına katkıda bulunmaya çalıştı.
 
Alevî  inancında kadının erkekle eş değerde görülmesi, kadın ile erkeğin bir arada olmasının en temel dayanağı Hz. Peygamberin Hz. Hatice’ye ve Hz. Ali’nin Hz. Fatıma’ya verdikleri değer ve saygıdan ileri gelmektedir.
 
Hz. Hatice, 64 yaşında iken 619 yılında Hz. Fatıma 10 yaşına yeni girmişken Hakk’a Yürüdü.

copyright 2013.AVF Alevi Vakıfları Federasyonu. | literalwebdizayn

Paristan Bayan Giyim

Elazığ Oto Kiralama