Müslümanların Allah İle Aldatılması

Müslüman kitlelerin Allah ile aldatılması, İslam’a Arap Emevi saltanatçılığı musallat olduğunda başladı. Yani, İslam’ın saltanat ve hegemonya aracı yapılmasıyla başladı. Çünkü İslam toplumuna kötü niyetin girişi Arap – Emevi ırkçı saltanatının dini siyaset ve saltanat uğruna istismarıyla olmuştur.
Daha net söyleyelim:
Müslüman kitlelerin Allah ile aldatılması, Emevi kralı Muaviye b. Ebi Süfyan’ın, Hz. Ali’nin ordusunu aldatmak için Kur’an sayfalarını mızrak uçlarına takıp “Aramızda bu kitap hakem olsun” diyerek sergilediği şeytanetle başladı.
İslam tarihinde, Allah ile aldatmanın ilk ve en yaman görünümü budur. Hz. Ali, hükümlerini ayaklar altına aldığı bir kitabın kâğıtlarını ‘hakem’ yapma aktörlüğüne kalkan bir zihniyetin güvenilir olmadığını en gür sesiyle haykırmışsa da bu tarihsel aldanışı önleyememiştir.
Tarih, Sıffin’den Madımak Oteli Neronizmine kadar bu aldanışın ibret tablolarıyla doludur.
Allah ile aldatmanın bu dehşetler tablosundan ders almasını bilmeyen bir kitlenin dinden rahmet bulmasını beklemek akıl gerçeğini ciddiye almamak olur.
Allah ile aldatma, Anadolu insanı özelinde İslam’ın Araplaştırılmasıyla başladı. İslam’ın Türkmen yorumunda Allah ile aldatma asla yoktur. Anadolu hümanizmine vücut veren İbn Arabî’de, Hacı Bektaş Veli’de, Mevlana’da, Yunus’ta ve onların izinde giden alp-erenlerde Allah ile aldatma yoktur.
Türk tarihinde Allah ile aldatmanın tohumları 15. yüzyılın başlarında atıldıysa da resmiyet ve dokunulmazlık kazanması, hilafet denen siyaset kurumunun ‘din’ yaftası altında bize geçmesi ile oldu.
 
13. yüzyıl Anadolu’sunda, İbn Arabî – Mevlana – Hacı Bektaş Veli – Yunus Emre (Erkanı-ı Erbaa-Dört Temel Direk) dörtgeninde oluşan ‘yalnız Allah için İslam’ ve ‘insana sevgi ve saygıya dayalı din’, bugün bile bir eşine tanık olamadığımız muhteşem bir rahmet uygarlığının, eşsiz bir aşk ahlakının canlı kaynağı idi. Biz buna Anadolu Hümanizmi veya Anadolu İnsancılığı diyoruz.
                                                        
(Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK/ Allah İle Aldatmak)

copyright 2013.AVF Alevi Vakıfları Federasyonu. | literalwebdizayn

Paristan Bayan Giyim

Elazığ Oto Kiralama