Fuzûlî

Asıl adı Mehmed bin Süleyman  olan Fuzûlî 1483’te Kerkük’te doğdu. Kerkük’te Bayat Türkmen boyunun Karyağdı soyundan gelmektedir. Divan edebiyatının en büyük şairlerinden olan Fuzûlî, şiirlerini  hem Türkçe, hem Arapça hem de Farsça yazmıştır.  Fuzûlî ‘nin en başarılı eserleri  ise Türkçe yazılmış olanlarıdır.  Fuzûlî ; yalnızca Türk ve Fars edebiyatında değil, dünya klasikleri arasında da saygın bir yer almış ozandır.
 
Alevîlikte yedi ulu ozandan biri kabul edilen Fuzûlî  bir gönül eri olarak; yaşamı süresince Kerbela ve Bağdat çevresinden ayrılmamış, bir süre Hz. Ali’nin türbesinde türbedarlık yapmıştır.
 
Kitaplar Fuzûlî ‘nin en büyük dileğinin Kerbela’da ölmek olduğunu yazar.  Fuzûlî  yakın çevresine Hz. Hüseyin’in türbesinin yanında toprağa verilmeyi ve mezarına taş konulmamasını vasiyet etmiştir. Kendisi veba hastalığı salgınında Hakk’a yürümüş ve vasiyeti yerine getirilmiştir.
 
Kerbela Olayı’nı anlatan Hadikat-ü Süeda”(Saadete Ermişlerin Bahçesi) en önemli eserlerindendir.  Ayrıca  bir Arap emirinin kızı Leylâ ile ona âşık olan bir Arap gencinin başından geçenleri anlatan mesnevisi Leylâ ve Mecnun  zamanımıza kadar 30 defadan fazla basılmış, bütün önemli dünya dillerine çevrilmiştir. Rusya'da opera olarak da bestelenmiştir.

copyright 2013.AVF Alevi Vakıfları Federasyonu. | literalwebdizayn

Paristan Bayan Giyim

Elazığ Oto Kiralama