Uşak Kolu Açık Hacım Sultan Anma Etkinliği 21 Mayıs 2016

Sayın;

               Hacım sultan 1300’lü yıllarda Anadolu’ya sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü getirmiştir. Bunun için pirlere,ululara çok şey borçluyuz.Bu ulularımız bizi biz yapan değerlerimizdir.

              Yaşadığımız şu günlerden özellikle dünden daha çok bugün, birliğe, beraberliğe, hoşgörüye, kardeşçe yaşamaya ihtiyacımız vardır.

             Bizler Alevi İnanç Kurumları olarak  birlik ve beraberliği daha da pekiştirmek istiyoruz. Çünkü felsefemizde “İNCİNSENDE İNCİTME” 72 millete aynı nazarla bak düsturu vardır. Buda bize pirlerimiz ve ulularımızın bıraktığı temel bir mirastır.

               Ama gelin görün ki hep bizim iyi olmamız yetmiyor. Sorunlarımız çok. Sosyal sorunlarımız var,siyasal sorunlarımız var,kültürel sorunlarımız var, daha da önemlisi inançsal sorunlarımız var.Değerli dostlar burada bu sitemimizi de dile getirmeden yapamıyorum, örneğin Uşak’taki Cem Evlerimizin halen suyu dışında hiçbir ihtiyacı karşılanmıyor.Gerek elektriği, gerek doğal gazı, gerek güvenliği, gerekse dedesi, zakiri ve hocasının hiçbir gideri karşılanmıyor.Oysa DİB Başkanlığı bütçesi ile sadece belli bir kesime inançları için 6.5 trilyon liralık 5 bakanlığın bütçesine eşit bir bütçe ile her türlü katkı sağlanmaktadır.Peki İbadet yerleri Cem evleri olan Alevi İslam vatandaşlarımızın ne günahı var acaba? Bunu da takdirlerinize bırakıyorum.Bu vatandaşlarımız vergilerini verirken Askerlik hizmetlerini yaparken ayrım yapılmıyor eşit yurttaş gibi davranılıyorsa, İnançları konusunda da bunlara eşit davranmak gerekmez mi diye düşünüyorum.

                Üstelik AİHM’de bu konuyla ilgili kazanılan 3 dava var. Yargıtay 3. Dairesinde kazanılan davalar var.Bunlarda;

1) Cem Evlerinin yasal statüye kavuşması,

2) Cem Evlerine Devlet Bütçesinden pay ayrılması,

3) Aleviliğin ders kitaplarına konulması gibi,

                Ne yazık ki ortada Yargı Kararları olmasına rağmen bunlar uygulanmıyor. Eğer Türkiye bir Hukuk Devleti ise bu kararların uygulanması gerekmez mi, bu yargı kararları ortadayken bunların uygulanmaması,  halen bizleri öteki gibi görmesi bizleri incitmektedir.

              Bu vesile ile katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum.21.05.2016

                                                                                    Remzi  AKBULUT

                                                                 Alevi  Vakıflar  Federasyon  Genel  Başkanı 

copyright 2013.AVF Alevi Vakıfları Federasyonu. | literalwebdizayn

Paristan Bayan Giyim

Elazığ Oto Kiralama