Kamuoyumuza;

 

 

İçinden  geçmekte olduğumuz 2013 yılının son günlerinde ülkemiz ve yakın çevremiz ile ilgili bir değerlendirme yapma gereğini duymaktayız.

Ülkemiz şu günlerde, Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş ağırlıkta, bir devlet içi kargaşa yaşamakta.  Demokrasinin üç temel erki olan yasama, yürütme ve yargı arasında şiddetli bir çatışma izliyoruz. Bu çatışma Aleviler de dahil olmak üzere toplumumuzun çok geniş kesimleri tarafından büyük bir dikkat ve kaygı ile izlenmekte, gelişmelerin her adımında ders alınacak bir çok acı olayla karşılaşılmaktadır.

Kısa bir süre önce yargıyı elbirliği ile Alevilerden temizlemeye çalışanlar, şimdi kumpaslardan  ya da yargı üzerinde baskılardan şikayet etmekte, öte yandan da her vatandaşı utandıracak iddialar ve şayialar toplumu her gün biraz daha sarsmaktadır.  Bu üzücü gelişmelerden alınması gereken en temel dersin, tüm vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini eşit biçimde koruyan, adil ve demokratik bir devlet yapısının eksikliği olduğunu görüyoruz. Hz. Ali’nin, 1400 yıl önce Mısır valisine işaret ettiği  gibi,  ülkede yaşayan vatandaşların bir kısmı dinen kardeş olsa da,  vatandaşların tamamı  yaradılıştan kardeştir,  ülkeyi yönetenler  bu kardeşliği,  adalet ve tarafsızlıkla gözetmek zorundadır. 

Gücü eline geçirenin, o gücü sorumsuzca kullanarak her şeyi kendi istediği gibi düzenlemeye çalıştığı ortaçağ tipi bir devlet anlayışının bugün çok geride kalmış olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 

Bugünün devletinde her güç erki, başka erkler tarafından denetlenmeli,  devlet  ve yönetim şeffaf olmalı, ayrımcı olmayan, eşitlikçi uygulamalar hayata geçmeli ve devlet,  gücü eline geçirene değil, fark gözetmeksizin toplumun tümüne adaletle hizmet eden bir yapıya kavuşmalıdır.

Alevi toplumunun yıllardan beri her fırsatta, her ortamda dile getirdiği, eşit vatandaşlık hakları çağın gerektirdiği bir biçimde yaşama geçirilmedikçe bugün yaşanan sorunlar  devam edecektir.

Halkımızı ve devletimizi gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında çok zor durumlara sürükleyen bu sorunların tek çaresi daha çok demokratikleşme, temel  insan haklarına ve özgürlüklerine saygılı bir devleti yapılandırmaktır.

Bu süreçte, Alevi toplulukları olarak bizler her zaman olduğu gibi hukuk içinde,  haklarımızı aramaya devam edeceğiz, kurumlarımızı daha da çağdaşlaştırma gayreti içinde olacağız. Aleviler ile aynı veya benzer  sorunları yaşayan tüm inanç grupları ile, ayrımcı uygulamalardan zarar gören toplumun tüm kesimleri ile yasal zeminlerde bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

2014 yılının toplumumuzda hak ve adaletin yerini bulacağı uğurlu bir yıl olmasını diliyoruz.

 

30 Aralık 2013

copyright 2013.AVF Alevi Vakıfları Federasyonu. | literalwebdizayn

Paristan Bayan Giyim

Elazığ Oto Kiralama